Jornada: el futur de l’Escorxador Municipal de Montbui