Productors

Els productors i productores, els pagesos i les pageses, són un dels elements clau d’aquest projecte i de la transformació del model, ja que estan a la base de la cadena de valor agroalimentària  i són els “arquitectes” dels paisatges que ens envolten.