Què mengem a la Conca d’Òdena?

Al llarg de la primavera de 2020, es va realitzar una enquesta virtual al conjunt d’habitants de la Conca d’Òdena com a consumidores i consumidors.

Es van obtenir 1803 respostes, que representen el 2,2 % de la població si es té en compte només la persona que ha respost, i el 6,78 % si es considera que les respostes afecten al conjunt de membres de l’habitatge.

Gràcies als resultats obtinguts, s’ha detectat que un punt clau per dinamitzar el nostre territori és facilitar i agilitzar l’accés als productes de proximitat i temporada al conjunt de la ciutadania, que mostra un clar interès en consumir aquest tipus de producte.